Ansökt till Bibelskolan 2017

Här finner du ansöknings handlingarna

Ansökan Åk1 och UP 2017 >>

Ansökan åk 2 2017 >>

Ansökan åk 3 2017 >>

Rekommendationer >>

”Bibeldagar har överträffat alla mina förväntningar.”

”Fantastiskt!”

”Jesus påminde mig om Hans kärlek, rättfärdiggörelse, hur Han vill att jag blir en trons hörare och görare. Jag fick gråta ut min smärta och möta Honom på ett härligt personligt sätt. Nu är jag tillbaks på rätt spår igen: iver att tjäna Gud, vet att jag är förlåten och godkänd – duger för Jesus.”

”Undervisningen fördjupade Ordet, gav ny insikt och nytt innehåll i kända texter.”

”Jag känner att Gud har väckt upp en djupare längtan att betjäna andra och att vara en led i det som Gud gör i andras liv.”

”Jesus fyllde mig med glädje, frihet, frimodighet, vila och ny kraft.”