Kursinnehåll

       • Kärleksrelationen med Jesus            • Relationer & kommunikation          • Liknelserna
    • Inre bönen, hjärtats bön      • Bibeln    • Församlingen
    • Den helige Ande • Bekänna Guds ord      • Bearbetning
    • Rättfärdighet • Ekonomi      • Det enskilda bönelivet
    • Själens och kroppens helande      • Lovsång • Andlig sundhet
    • Förbundsblodet • Äktenskapet       • Identiteten
     • Guds natur • Personlighetens upprättelse 
 

Målsättningar:

 

  • Stärka kärleksrelationen med Gud och lära känna honom på ett djupare och mer personligt sätt.
  • Bearbeta och lämna det förflutna.
  • Hjälp att hitta fram till det nya livet i Jesus Kristus.
  • Upprättas till hela personligheten: ande, själ och kropp.
  • Förankras i Guds ord och bli förtrogen med den helige Ande.
  • Mogna som människa och upptäcka din kallelse, dina gåvor och din plats i Kristi kropp.
  • Hjälp att utveckla starka och positiva relationer med andra.
  • Hjälp att upprätta ordningar och rutiner i livet.
Kontakta oss för mer information
Kontakta oss för mer information

PLUSProgram


Tillval till upprättelseinjen

Utöver det som upprättelseprogrammet erbjuder får du härigenom mer personliga samtal och fler samlingar i mindre grupp.

Samlingar 

Dagligen har deltagarna i plusprogrammet en gemensam samling där dagen följs upp och där det ges möjlighet för samtal och frågor.

Personliga samtal 

Varje vecka får du mentorssamtal med en mentor i upprättelseprogrammet. I dessa samtal får du möjlighet att ta upp det som du önskar tala om. Varje vecka har du även stöd- eller bearbetningssamtal. Dessa samtal är strukturerade så att du får stöd och hjälp att praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i ditt eget liv.

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis