VÄLKOMMEN TILL ARKENS BIBELSKOLA
Jesus Helar och Upprättar


Pastorerna Linda & Gunnar Bergling

NYTT:
Distansutbildning på träningslinjen

Nu kan även du som inte har möjlighet att flytta till Kungsängen, eller du som jobbar på dagtid, möjlighet att gå bibelskolan! Hösten 2020 börjar vi distansutbildning på träningslinjens första årskurs, läs mer här>>

 

När du väljer att gå ett eller flera år på bibelskolan kommer det att göra avtryck i ditt liv. Med Guds ord som en stabil grund i ditt liv blir du tränad och rustad för tjänst i Guds rike. Du får möta Jesus på ett personligt sätt, beröras av honom, förvandlas av hans närvaro och bli trygg i hans kärlek. I en kärleksfull miljö kan din unika personlighet utvecklas. Upptäck dina gåvor och Guds goda vilja för ditt liv.

Tveka inte att säga JA till din längtan att rustas till tjänst eller att ta emot eget helande. Följ vårt motto på Arken; säg JA innan du frågar HUR. Gud vet redan vad du behöver innan du har bett om det. Ta ett steg i tro på att han tar hand om allt det praktiska kring ditt bibelskoleår

Jag har blivit fri från stress
och prestationskrav 

Daniel Pant
Upprättelselinjen 

Gud har gett mig en trygghet
i min identitet 

Elin Carlsson 
Upprättelselinjen, Träningslinjen åk 1

Jag har lärt mig flöda i bönen
 

Mette Eriksen
Träningslinjen åk 1 och 2

Jag har fått lugn och frid inom mig. Nu är jag mer trygg i Herren och all ångest är borta. Undervisningen har varit oerhört positiv, trosstärkande och uppbygglig. Guds närvaro och ord har stärkt mig på alla områden. Jag har blivit helad från förkastelse, fruktan och ångest. 

Ulf Schager 

Joshua Johansson

Jag ville rustas för livet och vara med och bygga upp både mitt eget liv och andras. Jag upptäckte vad bibeln säger om Guds församling och vilken betydelse den har idag. Idag är jag med som medarbetare inom själavård.

Solweig Mohlén

Hilda Jamili

Jag var ett hopplöst fall i mångas ögon och även i mina egna. Men så såg inte Jesus på mig. Det första jag fick höra när jag tog emot honom i mitt hjärta var att han älskade mig. Nu känner jag glädje varje dag!

Toni Edengren

Gunilla Zetterström