Så här ser en typisk dag ut på bibelskolan 🙂

Undervisningen pågår vardagar måndag-fredag kl 8.35-12.00. Dagen inleds med gemensam lovsång ledd av elever som deltar i lovsångstillvalet. Därefter är det morgonbön som leds av bibelskolepersonal och information om dagens program och aktuella händelser. Lektionstiden börjar kl 9.00. Under dagen är det en 25 minuters fikarast och några kortare ”bensträckare”. Vissa dagar är det speciella program under den sista halvtimmen, som till exempel ”flödesbön” eller ”inre bönen”. Det är bönestunder som  leds av personal. Det kan också ges tid för att skriva och reflektera över undervisningen,  eller att bearbeta ett särskilt bibelord för att kunna praktiskt tillämpa det i sitt eget liv.

De som har valt tillvalsprogram, har ett eget schema för eftermiddagar. Som elev har du möjlighet att på måndagar, onsdagar och fredagar delta i olika kreativa och arbetstränande grupper, till exempel ”Färg och form”, lovsångsdans, trädgårdsskötsel, motion med flera grupper.  Läs mer information under fliken ”Tillval” >>Måndagskvällar träffas eleverna i bönegrupper som samlas i hemmen. På tisdagseftermiddagar erbjuds även möjlighet att delta i Helandecentrets undervisning.

Höstterminens upplägg

Under höstterminen ligger betoningen på personligt helande, att bli trygg i sin identitet och kärleksrelation med Jesus som är förutsättningen för att kunna ta emot helande till både själ och kropp.


All undervisning har en praktisk tillämpning där du utöver teorin får mycket personlig betjäning genom förbön på olika sätt. På träningslinjen får du även tränas och rustas i att betjäna andra i förbönen under flera praktikdagar.


Höstens praktik består bland annat av bibelskolans egna helandedagar med själens helande samt förbönsveckor med individuella förbönssamtal. Vi lägger en stor vikt vid ordentlig, gedigen förberedelse inför dessa förbönstillfällen.  Du kommer att få undervisning och kollektiv förbön inom olika områden, som t. ex. förlåtelse, förkastelse, tankarna, känslorna, viljan, minnen, sexualiteten osv. under flera veckors tid inför själva förbönssamtalen för själens helande. Detta för att lägga en ordentlig grund baserad på Guds vilja och löften och att låta hans kärlek göra ett bestående verk i ditt liv.

Vårterminens upplägg

Under vårterminen ligger betoningen på upprättelse av både din egen personlighet och på relationer, gåvoupptäckande och att se och gensvara till din unika kallelse från Gud.

Undervisningen hjälper dig att se och få tag i Guds ursprungliga tanke och plan för dig och ditt liv. Samtidigt som blir mer och mer lik Jesus, blir du också mer och mer unik – den som du var skapad att vara från början. Genom bibelundervisningen får du hjälp att bearbeta olika problemområden på ett konstruktiv sätt för att kunna ta ansvar och göra sunda val i framtiden.

På vårterminen är det två olika praktikperioder med förbönssamtal. Dels är det förbönssamtal där betoningen ligger i att förebedjarna betjänar i den helige Andes ledning och flödar i nådegåvorna.

Dels är det upprättelselinjens bönedagar som befäster personlighetens upprättelse och det nya livet i Jesus. Precis som inför själens helande-samtal, så får du även nu flera veckors förberedelse med både undervisning och bön inom de olika områdena.

Träningslinjens elever får både ta emot betjäning för sig själva men också tränas i att betjäna andra. Alla praktiktillfällen inleds med förberedelsedagar och följs upp med handledning.

Möten, konferenser och internationella talare som en del i bibelskolan

Utöver praktikveckorna kommer det att finnas kontinuerligt flera olika möjligheter att få ta emot från Gud genom betjäning och förbön både under bibelskoletid men även genom möten och konferenser i församlingen.

Bibelskolans rektor och grundare pastor Linda Bergling har några gånger per termin speciella helandemöten, sk. Helandesöndag, som är en viktig komplement till bibelskolan. Träningslinjens elever på årskurs 2 och 3 får som en del av sin praktik vara med som förebedjare i dessa möten, för andra är det en utmärkt möjlighet att bli betjänad och ta emot från Jesus både genom förkunnelsen och förbönen.

Både under hösten och våren är alla elever i bibelskolan med och förverkligar tillsammans med församlingen Arken konferensen Jesus Helar och Upprättar. Dessa är unika träningstillfällen där man får praktisera i olika funktioner och också ta emot för egen del. Praktiken under konferenserna är också en viktig del av gåvoupptäckande och stärker din relation till Gud när du ser hur andra får möta Jesus genom din insats.

Under läsåret kommer du även att få möta flera predikanter från olika delar av världen. Vi får regelbundet besök av flera nordiska och internationella talare som kommer speciellt för att undervisa och betjäna i bibelskolan genom sin tjänst. Under de senaste åren har bland annat dessa talare besökt Arken: Claus Möller, Martin Reén, Morgan Carlsson, Heidi Baker, Peter Ljunggren, Terry McAlmon, Marc Dupont, Patricia Bootsma, Tom Roger Edvardsen, Roger Larsson, Sebastian Stakset, Suzette Hattingh, Gayle Claxton, LaDonna Osborne, Stefan Salmonsson, Stefan Edefors, Petri Kosonen, Johannes Amritzer, Hans Augustsson, Birger Skoglund, Curt Johansson, Jens Garnfeldt, Annie Schaug, Magnus och Therese Axelsson. 

Team och missionsresor

I och med att församlingen Arken har ett omfattande missionsarbete som sträcker sig ut i flera olika länder och världsdelar, finns det möjlighet även för bibelskolans elever att omsätta det man lärt sig i praktiken genom att följa med på missionsresor. Elever kan också åka med på teamresor till andra församlingar i Sverige och Norden för att förmedla den bibliska helandetjänsten.

Älskad

Helad

Upprättad

Gud helade mig från min barndoms mörker. Under min uppväxt blev jag sexuellt utnyttjad av min pappa. Mitt i livet kom allt ikapp mig. Läkaren sa att jag ”ej var rehabiliteringsbar inom överskådlig framtid”. Ingen människa kunde hjälpa mig, även om de försökte – Men Jesus kunde! Upprättelseprogrammet blev vändpunkten. Jag fick livet tillbaka och idag plågar inte minnena från min barndom mig längre.

Gunilla Zetterström

På Arken har jag blivit helad och upprättad. Jag levde ett dubbelliv med droger och anabola steroider. Utåt sett såg allt bra ut och jag blev norsk mästare i bodybuilding. Men dubbellivet höll inte. Trots rehabilitering blev det många återfall. Till slut kom jag till Arken på sommarbibelskolan och sökte sedan in på upprättelseprogrammet. Jag blev fri från trötthet, hopplöshet och modlöshet.– Konceptet är fantastiskt, säger Joshua, allt kan samverka till det bästa oavsett vilken bakgrund man har.

Joshua Johansson

Jag har alltid varit en känslomänniska och låtit känslorna styra, men på upprättelseprogrammet stillade Gud alla känslostormar och helade min självbild. Kreativiteten har börjat spira igen. Gud plockade ihop varje lite skärva av mig och gjorde mitt hjärta helt. Jag är ingen grå sparv längre utan en färgglad fladdrande papegoja.

Hilda Jamili