7-stegsmodellen

Fokus under året kommer att vara på hur Jesus kan möta dina behov. Ditt liv blir belyst genom Guds ord på ett positivt och konstruktivt sätt. Mycket tid ges åt att bearbeta Guds ord och se den praktiska tillämpningen i livet. Bibeln är huvudbok under året, men du kommer även att få andra böcker och kursmaterial. Upprättelseprogrammets teoretiska del och praktik grundar sig i den bibliska själavården. Man kan beskriva året på upprättelseprogrammet med hjälp av 7-stegsmodellen, där varje steg har en tydlig praktisk tillämpning.

Steg 1: Den nya skapelsen

När du blir frälst bli du en ny skapelse och får en återupprättad relation med Gud. Detta ger dig trygghet och beskydd. Här får livet mening och du ser att Gud har godkänt dig och gjort dig rättfärdig. I din egen personliga Gudsrelation blir du medveten om Guds närvaro. Genom hjärtats bön (den inre bönen) överlåter du dig själv till Jesus och du får dina djupaste inre behov mötta. Du blir även medveten om syndafallets konsekvenser så som fruktan, förkastelse, ensamhet, oro och stress. Hos Jesus kan du utifrån försoningen få inre vila.


Steg 2: Guds kärlek 

Det mest grundläggande för att må bra är att känna sig älskad. Bara Gud kan älska villkorslöst. Genom att bli ”mättad” av Guds faderskärlek till dig kan du öppna ditt inre för den helige Andes beröring. Kärleken får beröra själens olika områden som känslor, tankar och vilja. Du får ta emot förbön som är ledd av den helige Ande där bibelord och profetiska ord bes ut över många samtidigt (flödesbön). På det sättet kan du i lugn och ro bara få ta emot Guds kärlek utan att själv behöva säga något.

Steg 3: Biblisk själavård

Den bibliska själavården grundar sig på Jesus och det exempel han visar. Bibelordet och Guds löften till dig lyfts fram som en säker grund för livet. Gud uppenbarar sin vilja för oss både genom att han bor i vårt inre genom sin Ande och genom bibelordet. Du kommer att tränas i egen bibelläsning och bön för att Guds ord och de löften som finns ska få ett praktiskt uttryck i ditt liv. Särskild betoning läggs på löften om helande och upprättelse.

Steg 4: Helande för själen

I din själ kan det finnas sår som beror på saker som hänt dig i livet. Nyligen eller för länge sedan. Dessa själsliga sår kan och vill Jesus hela. En viktig del i helandet är att få ta emot förlåtelse och att ge förlåtelse. Själens helande grundar sig i Jesu försoning för synd och sjukdom på korset. Genom samtal och personlig förbön får du ta emot befrielse, helande och upprättelse för svåra minnen, själslig sjukdom och smärta.


Steg 5: Upprättelseprocessen

Att bli upprättad som person är en process där Guds ord och löften får forma tankar, känslor, vilja, minnen och samvetet. Genom en fördjupning i dessa områden grundat på Guds ord får du tro på vad Gud säger om dig som ”Jesusmänniska”. Inget av det negativa i det förflutna ska få stjäla din framtid. Utan du kan med tillförsikt se på framtiden och bejaka de gåvor Gud lagt ner i din personlighet och börja utveckla och använda dessa.

Steg 6: Bearbetning

En god självkännedom är grunden för att ta ett sunt ansvar för sitt liv, sina val och handlingar. Om det fortfarande gör för ont i själen är det svårt att se sin egen och andras del i det som hänt. Därför behövs helande först innan det är dags att bearbeta det som hänt. Genom bearbetningssamtal får du möjlighet att se ditt eget och andras ansvar och sätta in händelser du varit med om i sitt sammanhang. Genom denna mognadsprocess kan du ta konstruktiva steg in i framtiden.

Steg 7: Tillämpning av Ordet

Guds Ord kan tillämpas i livets olika skeden och på livets alla olika områden. Det är vägledande för en kristen livsstil. Målet är att du ska bli trygg i att tillämpa Ordet både som en del i Kristi kropp, församlingen och individuellt. I församlingen möts det gemensamma uppdraget att nå världen med evangelium och din individuella kallelse och gåvor. I detta kan du vara trygg i en kärleksfull relation till Gud som din far.

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

1 Petr 2:24-25

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Joh 3:16-17

Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Rom 8:15-16