Ansök nu till läsåret 2022-2023

Här finner du ansökningshandlingarna:

Ansökningstiden: Du kan ansöka redan nu och ansökan i god tid ger dig större möjlighet att ordna allt praktiskt.
Vi tar dock emot ansökningar fram till skolstarten. Om bibelskolan redan har börjat – skicka in ansökan och ring till oss på 08-588 840 00.

Rekommendationer: Rekommendationsblanketter (se länken ovan) ska fyllas i av

  • Din pastor
  • En kristen vän som känner dig väl
    Om församlingstillhörighet/pastor saknas, kan du be ytterligare en vän (gärna någon ledare) att skriva rekommendationen. Meddela oss orsak.

Besked angående antagning: Ges snarast, från det att alla handlingar har kommit oss tillhanda, kom ihåg rekommendationer och foto!

Stipendium: Ansökande till Träningslinjens årskurs 1 och 2 kan ansöka om stipendium. Skicka in stipendieansökan tillsammans med den ordinarie bibelskoleansökan och rekommendationer. Mer information via länken ovan.

Information om startdatum, kostnader med mera hittar du här >>

”Bibeldagar har överträffat alla mina förväntningar.”

”Fantastiskt!”

”Jesus påminde mig om Hans kärlek, rättfärdiggörelse, hur Han vill att jag blir en trons hörare och görare. Jag fick gråta ut min smärta och möta Honom på ett härligt personligt sätt. Nu är jag tillbaks på rätt spår igen: iver att tjäna Gud, vet att jag är förlåten och godkänd – duger för Jesus.”

”Undervisningen fördjupade Ordet, gav ny insikt och nytt innehåll i kända texter.”

”Jag känner att Gud har väckt upp en djupare längtan att betjäna andra och att vara en led i det som Gud gör i andras liv.”

”Jesus fyllde mig med glädje, frihet, frimodighet, vila och ny kraft.”