Vår personuppgiftspolicy

Personuppgiftansvarig
Församlingen Arken är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till bibelskolan.

Personuppgifter som hanteras:
Personuppgifter som vi hanterar är sådana som du själv har lämnat till oss i egenskap av ansökande eller bibelskolelev.
Om du blir antagen som elev sparas:
– Ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum (vi behöver födelsedatum för att skilja åt elever som har samma namn)
– Uppgift om närmast anhörig, uppgifter om utbildning, hälsotillstånd, läkarkontakt, medicinering, familjesituation, hur du planerar finansiera studierna (dvs. uppgifter som du angivit på ansökningshandlingarna)
– Dina provresultat och betyg, genomförd praktik, närvaro

Syftet med behandlingen
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera ansökningar till bibelskolan och för att kunna planera och leverera det som vi har lovat dig om du blir antagen som elev.
Uppgifterna sparas:
– För att kunna ombesörja elevens välmående under skolåret sparas informationen om läkarkontakt, medicinering och närmast anhörig. Dessa uppgifter sparas inte i någon form efter avslutad studieår.
– För att kunna förmedla aktuell information om studierna till eleven sparas namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
– För att kunna administrera skolavgifter sparas namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
– För att kunna skriva ut betyg till eleven sparas uppgifter om genomförd praktik och provresultat samt närvaro på lektionerna.

Hur sparar vi uppgifterna?
Vi sparar dina kontaktuppgifter och uppgifter om dina bibelskolestudier i vårt datasystem som är beskyddad mot obehöriga. Ansökningshandlingar som är i pappersform sparas i bibelskolans låsta arkiv under det aktuella läsåret.

Utlämnande av uppgifter till andra sker inte
Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon.

Information om behandling av personuppgifter
Du kan alltid kontakta oss och få veta vilka uppgifter som är registrerade om dig.
Du kan begära en rättelse om uppgifterna inte är korrekta.
Du kan be att dina uppgifter raderas, om du inte längre vill ha dem hos oss.

Gallring
När uppgifter inte längre behövs, raderas de. Gallring sker årligen efter avslutat studieår.
– Om du har skuld till bibelskolan sparas dina kontaktuppgifter tills skulden är betalt.
– Dina kontaktuppgifter samt uppgifter om din skolgång i bibelskolan sparas för att kunna informera dig om fortbildningsmöjligheter eller liknande, och för att vi vid behov kan skriva ut betyg/intyg till dig vid ett senare tillfälle.