Träningslinjen

Det centrala under ett bibelskoleår på Arken är att stärka din personliga relation med Jesus. Utifrån din egen Jesusrelation får du omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk handling. Många vittnar om att året eller åren på bibelskolan ger kunskap och erfarenheter som leder till ett förvandlat liv.

Träningslinjen vänder sig till dig som utifrån en biblisk grund vill betjäna människor, föra ut evangelium om hans rike både med förkunnelse och helandetjänst.

Rustas till tjänst

Träningslinjen är en treårig utbildning, du kan välja att gå ett eller flera år. Betoningen ligger på att rustas och tränas till tjänst. Du förbereds på att gensvara till Jesu kallelse att bli en medarbetare i Guds rike. Självklart kommer du också att få eget helande genom förbön för själ och kropp, tid att lära känna Gud och förvandlas av honom. Flera gånger i veckan har vi s k flödesbön eller praktiserar tillsammans den inre bönen, hjärtats bön ledd av någon lärare eller handledare. Du blir en bärare av Guds kärleksfulla och försonande ord ut bland människorna. ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt 9:37-38.

Mycket praktik

Det unika med utbildningen är att teori varvas med praktik. Du får ingående handledning och uppföljning efter varje praktiktillfälle. Dessutom finns det även gott om praktikmöjligheter i församlingens gudstjänster, konferenser och retreater för den som önskar det. I huvudämnena får du skrivningar.

Bra grund

Efter dina år på bibelskolan har du en god grund att stå på om du vill arbeta i församling eller starta pionjärarbete. Efter bibelskolan kan du även åka ut som volontär på missionsfältet inom något av Arkens missionsprojekt.

Träningslinjen är till för dig som:

 • vill få en stark grund i Guds Ord
 • tränas och utrustas till tjänst i Guds rike
 • vill få praktiska redskap att använda Guds Ord
 • vill lära dig att flöda i den helige Andes nådegåvor
 • vill rustas att betjäna andra
 • gå vidare och tränas i ledarskap
 • har en pastors- eller missionskallelse
 • vill starta ett helandearbete i din församling
 • brinner för att hjälpa människor

Distansutbildning

På träningslinjens första och andra årskurs kan du, som inte har möjlighet att delta i undervisningen på plats, delta på distans via nätet. Skoldagarna sänds dagligen till dig som videolänkar. Praktisk träning görs via telefon eller digitala möten. Vissa delar av praktik och undervisning kan skilja sig åt från den ordinarie kursen pga praktiska skäl. Elever på distansutbildningen har regelbundna online-samlingar med personal ett par gånger i veckan, och gör sina prov digitalt.  För att ansöka till distansutbildningen fyller du i ansökan till respektive årskurs som vanligt. Skriv “Distansutbildning” högst upp i  ansökan, som finns att skriva ut här >>. Mer praktisk information om distansutbildningen hittar du här>>

Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

Undervisningen utgår från försoningens verklighet, Jesus och korset. Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar grundades 1987 av skolans rektor Linda Bergling, som har arbetat i helandetjänst i 40 år.

Jesus försoning, korset och Jesus blod är grunden för all undervisning i  bibelskolan. Du får en stark grund i Ordet.  Och syftet är inte att enbart ge teoretisk kunskap utan ett förvandlat liv. Teoriundervisningen kombineras med praktik under bibelskolans böneveckor, helandecenter, helandedagar, konferenser, teamresor.

Bibelskolan är för dig:

 • som utifrån en biblisk grund vill betjäna människor och föra ut evangeliet både med förkunnelse och helandetjänst. Då har vi träningslinjen årskurs 1-3.
 • Bibelskolan är också för dig som längtar efter ett år av eget helande och upprättelse. Då har vi upprättelselinjen.

Det finns dessutom tillval som kan väljas utöver linjevalet; tillvalen är lovsång och Identity (för ungdomar mellan 18-25). För dig som går upprättelselinjen finns dessutom ett plusprogram att välja till, med extra stöd.

Ett stort lärarteam undervisar i bibelskolan samt ett handledarteam som finns med vid de olika praktiktillfällena. Huvudlärare är pastorerna Linda och Gunnar Bergling.

Bibelskolan ger dig:

 • En stark grund i Ordet
 • Personlig kärleksrelation med Jesus
 • Trygg gemenskap med den helige Ande

Ansökningshandlingar