Skräddarsy ditt bibelskoleår!

Utöver bibelskolans ordinarie ämnen kan du välja ett eller flera tillval som stödjer din upprättelseprocess eller rustar dig till tjänst. Tillvalen är utöver den ordinarie bibelskoletiden, vilken är kl 8.35-12.00. De flesta av dem innebär ingen extra kostnad för dig, men sträcker sig utöver den vanliga skoltiden. Några av tillvalen har en avgift.

Du kan välja bland följande tillval:

  • Lovsång
  • Upprättelselinjens Plus-program
  • Unga vuxna – Identity
  • Färg och Form
  • Upprättelselinjens eftermiddagsaktiviteter
  • Finska linjen

Lovsång

På bibelskolan har du möjlighet att tränas i din kallelse inom sång och musik. Du som längtar efter att flöda med smörjelsen i lovsången är välkommen! Bibelskolans elever erbjuds ett lovsångstillval, med stark betoning på helandetjänsten och att flöda profetiskt genom lovsång. Du får lovsångspraktik i ett lovsångsteam som tjänstgör på bibelskolans morgonsamling. Några gånger per termin har alla lovsångare och musiker gemensamma samlingar utanför skoltid

Vi kallar regelbundet in erfarna och andesmorda lovsångstjänster, som kommer att både undervisa, inspirera och skickliggöra dig som lovsångare. Till sådana här lovsångsdagar har vi bjudit in bland annat Gerd Lindgren och Petri Kosonen, som båda har gedigen erfarenhet i att tjäna Gud och leda människor i lovsång.

Ansökan och antagning: Du ansöker till lovsångstillvalet på de ordinarie ansökningshandlingarna och du kan ansöka oavsett om du går Upprättelse- eller Träningslinjen. Du behöver inte ha varit i tjänst tidigare eller ha en medveten kallelse men vi tillämpar ett enkelt antagningsprov där du får prisa Gud på ditt instrument och/eller sjunga i grupp. Vi har också lite musikaliska tester. Vi fattar beslut om antagning både utifrån den musikaliska nivån och den personliga situationen i allmänhet. Detta sker även i samråd med bibelskolans skolledning för att få en helhetsuppfattning om vad som bäst gagnar ditt bibelskoleår.

Ansvarig för lovsångstillvalet är Oskar Schillén, en brinnande lovsångare och professionell musiker.  Oskar har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och vid ICMP London (The institute of Contemporary Music Performance).

Plus-programmet

Tillval till Upprättelselinjen. Utöver det som Upprättelselinjen erbjuder får du härigenom mer personliga samtal och fler samlingar i mindre grupp.

Samlingar: Dagligen har deltagarna i Plus-programmet en gemensam samling efter skolan där dagen följs upp och där det ges möjlighet att samtala och ställa frågor. Varannan vecka har man en gemenskapseftermiddag som innehåller olika aktiviteter och utflykter.

Personliga samtal: Varje vecka får du mentorssamtal med en mentor. I dessa samtal får du möjlighet att ta upp det som du önskar tala om och som är aktuellt för dig. Varje vecka har du även stödsamtal. Dessa samtal är strukturerade så att du får stöd och hjälp att att praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i ditt eget liv.

Praktisk info: Kostnad för Plus-programmet är 1000 kr/månad.
Vid frågor är du välkommen att kontakta koordinatorn Susanne Lillthors-Holtz.
E-post: susanne.lillthors-holtz@arken.org
Telefon: 08-588 840 15

Unga vuxna – Identity

Du som är ung och har livet framför dig är välkommen in i gemenskapen med andra unga vuxna! 

I Arken vill vi se hur alla generationer tillsammans styrker, stödjer och inspirerar varandra i att lära känna Jesus mer och följa hans kallelse. Som ung vuxen kan man ändå ha ett starkare behov av att få koppla ihop med andra i samma ålder och livssituation, andra som också tar sina första steg in i vuxenlivet. Vi vill skapa en miljö och en atmösfär där du – precis som du är – blir sedd och styrkt i gemenskapen. Och där just du får vara till välsignelse med din unika personlighet.

Unga vuxna har en mycket uppskattad bönegrupp där även församlingsmedlemmar i samma ålder är med. Bönegruppen samlas till bön och gemenskap på måndagskvällar. Den är en viktig och inspirerande mötesplats där man både växer och utvecklas tillsammans samtidigt som man har det roligt. Unga vuxna är också välkomna att delta i ungdomsmöten i Arkens ungdomsgård Club Identity på fredagskvällar. Dessa kvällar är fyllda med härlig lovsång, undervisning i Guds Ord, förbön, aktiviteter, fika och skönt, avslappnat umgänge. När du får möta och lära känna Jesus mer i gemenskap med andra, blir du tryg i din identitet – trygg i att du är älskad precis för den du är!

Färg och Form

Färg och form erbjuder en frizon för kreativt skapande utan krav och prestation – och utan rädsla att misslyckas! Du får i lugn och ro och i din egen takt pröva dig frma med olika tekniker som till exempel akvarellmålning, målning med akrylfärger, decoupage, smyckestillverkning osv. Här får du “bara vara” i en uppmuntrande och glädjefylld gemenskap med andra och upptäcka dina kreativa, gudagivna förmågor. Man betalar en mindre avgift för att täcka materialkostnaden.

Upprättelselinjens eftermiddagsaktiviteter

Du som börjar på Upprättelselinjens har  möjlighet att delta i olika kreativa eller arbetstränande aktiviteter, så som lovsångsdans, skapande, gemensamma promenader, trädgårdsskötsel, kost och hälsa osv. Du kan också delta i grupper som stärker din livshanteringsförmåga och där du får hjälp med att slappna av i Guds närvaro och lyssna in honom genom Ordet. Dessa är viktiga komplement som stärker dig och du får också möjlighet att praktisera det du tar emot genom undervisningen.

Finska linjen

För finsktalande elever har vi simultantolkning till finska och finsk litteratur. Praktik och träningslinjens prov kan göras på finska. Finländare har regelbundet egna samlingar i anslutning till skoldagar och i församlingen ordnas det finska möten flera gånger under terminen. Mer information på finska finns här >>

 Information om kostnader för tillval finns här >>