Skräddarsy ditt bibelskoleår!

Utöver bibelskolans ordinarie ämnen kan du välja ett eller flera tillval som stödjer din upprättelseprocess eller rustar dig till tjänst. Tillvalen är utöver den ordinarie bibelskoletiden, vilken är kl 8.35-12.00. De flesta av dem innebär ingen extra kostnad för dig, men sträcker sig utöver den vanliga skoltiden. Några av tillvalen har en avgift.

Du kan välja bland följande tillval:

  • Lovsång
  • Upprättelselinjens Plus-program
  • Färg och Form
  • Eftermiddagsaktiviteter

Lovsång

På bibelskolan har du möjlighet att tränas i din kallelse inom sång och musik. Du som längtar efter att flöda med smörjelsen i lovsången är välkommen! Bibelskolans elever erbjuds ett tillval inom lovsång, och kan även välja att komplettera bibelskoleåret med vår lovsångsutbildning. Dessa har båda stark betoning på helandetjänsten och att flöda profetiskt genom lovsång.

Tillval Bas – Du får lovsångspraktik i ett lovsångsteam som tjänstgör på bibelskolans morgonsamling samt handledning och uppföljning en gång i veckan på lektionstid. Ingen avgift, antagningsprov.

Lovsångsutbildning “Den nya sången till Lammet” –är separat från bibelskolan men får gärna kombineras med Tillval Bas för dig som går bibelskolan. Till för dig med hjärta för lovsång som vill fördjupa dig i lovsång och tillbedjan. Rustar dig med undervisning och praktik i den bibliska lovsångstjänsten samt musikundervisning. Utbildningen är för både den med mycket erfarenhet av lovsång samt den med väldigt lite erfarenhet, inga särskilda kvalifikationer krävs för att delta. Den är öppen även för dig som inte är elev i bibelskolan eller medlem i församlingen. En gång i veckan utanför skoltid, torsdagar kl 18-21. Avgiftsbelagd, inget antagningsprov. Läs mer under utbildning/lovsångsutbildning  https://www.arken.org/lovsangslinjen/  

Ansökan och antagning:

Tillval Bas Du ansöker till bibelskolans lovsångstillval ”Tillval Bas” på de ordinarie ansökningshandlingarna och du kan ansöka oavsett om du går Upprättelse- eller Träningslinjen. Du behöver inte ha varit i tjänst tidigare eller ha en medveten kallelse men vi tillämpar ett enkelt antagningsprov där du får prisa Gud på ditt instrument och/eller sjunga i grupp. Vi har också lite musikaliska tester. Vi fattar beslut om antagning både utifrån den musikaliska nivån och den personliga situationen i allmänhet. Detta sker även i samråd med bibelskolans skolledning för att få en helhetsuppfattning om vad som bäst gagnar ditt bibelskoleår.

Lovsångsutbildningen ”Den nya sången till Lammet”Du som vill ansöka till lovsångsutbildningen vare sig du går bibelskolan eller inte, kan kontakta oss via mejl/telefon >>   eller skriva till utbildningsansvarig Oskar på [email protected].

Ansvariga för bibelskolans lovsångstillval är Eneida Rodrigues Jarcem och Oskar Schillén. De ansvarar för bibelskolans lovsång under ledning av församlingens lovsångsansvariga. Både Eneida och Oskar är brinnande lovsångare som utöver att ha gått Arkens bibelskola har  ägnat sig åt musikstudier under flera års tid.  Oskar har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och vid ICMP London (The institute of Contemporary Music Performance). Eneida har studerat vid Musikhögskolan av Rio De Janeiros Universitet (Escola de Musica da Universidade Federal do Rio de Janeiro).

I den här videon från våren 2020 får du höra några inspirerande vittnesbörd från lovsångstillvalet:

Plus-programmet

Tillval till Upprättelselinjen. Utöver det som Upprättelselinjen erbjuder får du härigenom mer personliga samtal på regelbunden basis.

 Varje vecka får du mentorssamtal med en mentor. I dessa samtal får du möjlighet att ta upp det som du önskar tala om och som är aktuellt för dig.
Varje vecka har du även stödsamtal. Dessa samtal är strukturerade så att du får stöd och hjälp att att praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i ditt eget liv.

Praktisk info: Kostnad för Plus-programmet är 1000 kr/månad.

Färg och Form

Färg och form erbjuder en frizon för kreativt skapande utan krav och prestation – och utan rädsla att misslyckas! Du får i lugn och ro och i din egen takt pröva dig frma med olika tekniker som till exempel akvarellmålning, målning med akrylfärger, decoupage, smyckestillverkning osv. Här får du ”bara vara” i en uppmuntrande och glädjefylld gemenskap med andra och upptäcka dina kreativa, gudagivna förmågor. Man betalar en mindre avgift för att täcka materialkostnaden.

Eftermiddagsaktiviteter

På eftermiddagar har du möjlighet att delta i olika kreativa eller arbetstränande aktiviteter, så som lovsångsdans, skapande, gemensamma promenader, trädgårdsskötsel, kost och hälsa osv. Du kan också delta i grupper som stärker din livshanteringsförmåga och där du får hjälp med att slappna av i Guds närvaro och lyssna in honom genom Ordet. Dessa är viktiga komplement som stärker dig och du får också möjlighet att praktisera det du tar emot genom undervisningen.

 Information om kostnader för tillval finns här >>