Lovsångstillvalet

Bibelskolans Lovsångstillval

På Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar har du möjlighet att tränas i din kallelse inom sång och musik. Välkommen du som längtar efter att flöda med smörjelsen i lovsången!

Bibelskolans elever erbjuds ett lovsångstillval, med stark betoning på helandetjänsten och att flöda profetiskt genom lovsång. Du får lovsångspraktik i team, viss handledning och undervisning inom ordinarie bibelskoledag. Du behöver inte ha varit i tjänst tidigare eller ha en medveten kallelse men vi tillämpar ett enkelt antagningsprov där du får prisa Gud på ditt instrument och/eller sjunga i grupp. Vi har också lite musikaliska tester. Du som antas kommer att ingå i ett lovsångsteam som tjänstgör på bibelskolans morgonsamling och då kan du även välja ett avgiftsbelagt fördjupningstillval som heter ”Strömmar av liv”.

Ansökan och antagning

Du ansöker till bibelskolan på de ordinarie ansökningshandlingarna. Vi fattar beslut om antagning både utifrån den musikaliska nivån och den personliga situationen i allmänhet. Detta sker även i samråd med bibelskolans skolledning för att få en helhetsuppfattning om vad som bäst gagnar ditt bibelskoleår. Du kan ansöka oavsett om du går Upprättelse- eller Träningslinjen.

Strömmar av liv

I Arken har vi en önskan att bereda stor plats för lovsång och tillbedjan i våra möten och gudstjänster. Detta vill vi bjuda in fler lovsångare till. Vår bön är att Herren ska bli upphöjd och ärad i vår mitt och att han ska få beröra våra hjärtan när vi kommer inför hans ansikte. ”Strömmar av Liv” är namnet på en gren av församlingen Arkens lovsångstjänst som ges som ett fördjupningsalternativ för bibelskolans lovsångare (samt församlingsmedlemmar och i mån av plats även andra personer). ”Strömmar av Liv” anordnar också regelbundet konferenser och kurser.

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”* Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.—
(Joh 7:37-39)

Vi tror att mötet med Faderns kärlek och nåden uppenbarad i Jesus, har en förvandlande och helande påverkan i våra liv. Det är en mötesplats som är livsnödvändig för vår personliga relation till Jesus. Lovsången är en sådan mötesplats, i det enskilda livet och i det gemensamma. Vi som lovsångare är kallade att hjälpa Guds folk att prisa kungars Kung och herrars Herre! Vi vill genom “Strömmar av liv” ge mer tid till att vara i Herrens närvaro och lära känna den djupare. Jesu uppmaning att komma till honom för att dricka, gäller än idag. Och den gäller för dig som är kallad att vara i lovsångstjänst. Som lovsångare behöver vi leva nära Jesus, så att det som strömmar ut ur våra liv är genomsyrat av hans nåd, kraft och kärlek. Ett liv som återspeglar hans hjärta. Vi vill erbjuda både teori och praktik för att du som är lovsångare och musiker ska kunna bli ännu bättre rustad att flöda med smörjelsen och vara en välsignelse i din församling och dit Gud kallar dig. Tillsammans sträcker vi oss efter mer och tror att du – som längtar efter att ge ännu större plats för Herrens härlighet och Andens frihet genom lovsången – vill komma och lägga till din hunger och törst. Jesus behöver lovsångare som är frigjorda att flöda med den helige Ande i det profetiska – och han behöver oss! Han behöver dig!

I ”Strömmar av Liv” ingår praktik samt undervisning i bland annat följande ämnen:

– Sång i anden/ att flöda med smörjelsen
– Guds karaktär
– Lovprisning & tacksägelse
– Guds ord i lovsången
– Lovsången i helandetjänsten
– Skriva sånger
– Lovsångsledning
– En lovsångares livsstil
– Förberedelse till tjänst
– Röstvård

Praktisk information

Strömmar av liv är avgiftsbelagd och pågår efter bibelskoletid. Det här är en fördjupning av lovsångstillvalet som även är öppen för de som inte går bibelskolan. Däremot behöver de som ska antas göra ett antagningsprov för att se grundläggande förutsättningar för just lovsångstjänsten. Vi kommer även att ha en kort intervju med de sökande.

Identity

Tillval för dig som är 18-25 år
För dig som är ung och har livet framför dig finns tillvalet Identity. Ett ungdomstillval där du i en trygg och kreativ miljö får prova dina vingar. Det blir härlig gemenskap, egna samlingar, samtalsforum, frågestunder, aktiviteter och kreativt skapande. Det handlar om din identitet – älskad precis för den du är!

Plusprogrammet

Tillval till upprättelselinjen
Utöver det som upprättelseprogrammet erbjuder får du härigenom mer personliga samtal och fler samlingar i mindre grupp.

Samlingar

Dagligen har deltagarna i plusprogrammet en gemensam samling där dagen följs upp och där det ges möjlighet för samtal och frågor.
Varannan vecka har deltagarna en gemenskapseftermiddag som innehåller olika aktiviteter och utflykter.

Personliga samtal

Varje vecka får du mentorssamtal med en mentor i upprättelseprogrammet. I dessa samtal får du möjlighet att ta upp det som du önskar tala om.
Varje vecka har du även stödsamtal. Dessa samtal är strukturerade så att du får stöd och hjälp att praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i ditt eget liv.

 Frågor om våra tillval:

Koordinator för Plus-programmet:
Susanne Lillthors-Holtz – susanne.lillthors-holtz@arken.org – 08-588 84015

Information om kostnader för tillval finns här >>