Upprättelselinjen​

Välkommen till det ettåriga upprättelseprogrammet Jesus Helar och Upprättar. Här får du ett år vid Jesu fötter med helande och upprättelse tillsammans med bortåt hundra andra från hela Norden. Du får möta Jesus på ett personligt sätt, beröras av honom, förvandlas av hans närvaro och bli så trygg i hans kärlek att du också hittar tillbaka till din unika personlighet, dina gåvor och hans vilja för ditt liv. Steg för steg kommer du under det här året bli trygg i din andliga kärleksrelation med Jesus och med Gud vår Fader. Du får tid att lära känna honom och ta emot helande för kropp och själ.

Alla delar i programmet vilar på fyra grundstenar; Din personliga relation med Jesus, försoningen,Guds Ordets löften och hjälpen från den helige Ande med de nio nådegåvorna. Du kommer att betjänas genom Arkens helandecenter och av de elever som går eller gått på Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar. I en trygg miljö får du tid till bön och bibelläsning. Under åren som gått har snart 2000 personer gått igenom programmet och många av dem har vittnat om ett förvandlat liv. I våra 30 helanderum har vi sett mångas liv totalt förvandlade. Nu är det Din tur!

Upprättelseprogrammet erbjuder dig:

  *  Ett år av eget helande och upprättelse med hjälp av 7-stegsmodellen.
  *  Ett plusprogram för dig som vill ha ytterligare individuellt stöd.
  *  En mängd aktiviteter och tillval som kommer att utveckla och stimulera dina kreativa gåvor.
  *  Möjligheten till att bli delaktig i en levande församling.
  *  Möjlighet att ansöka om plats  på församlingens förskola och skola för dig som har familj.

Tveka inte att säga Ja till din längtan att avskilja ett år för ditt eget helande. Det kommer att påverka hela din framtid på ett positivt sätt. Följ vårt motto på Arken; säg JA innan du frågar HUR.

Varmt välkommen!

Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

Undervisningen utgår från försoningens verklighet, Jesus och korset. Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar grundades 1987 av skolans rektor Linda Bergling, som har arbetat i helandetjänst i 40 år.

Jesus försoning, korset och Jesus blod är grunden för all undervisning i  bibelskolan. Du får en stark grund i Ordet.  Och syftet är inte att enbart ge teoretisk kunskap utan ett förvandlat liv. Teoriundervisningen kombineras med praktik under bibelskolans böneveckor, helandecenter, helandedagar, konferenser, teamresor.

Bibelskolan är för dig:

  • som utifrån en biblisk grund vill betjäna människor och föra ut evangeliet både med förkunnelse och helandetjänst. Då har vi träningslinjen årskurs 1-3.
  • Bibelskolan är också för dig som längtar efter ett år av eget helande och upprättelse. Då har vi upprättelselinjen.

Det finns dessutom tillval som kan väljas utöver linjevalet; tillvalen är lovsång och Identity (för ungdomar mellan 18-25). För dig som går upprättelselinjen finns dessutom ett plusprogram att välja till, med extra stöd.

Ett stort lärarteam undervisar i bibelskolan samt ett handledarteam som finns med vid de olika praktiktillfällena. Huvudlärare är pastorerna Linda och Gunnar Bergling.

Bibelskolan ger dig:

  • En stark grund i Ordet
  • Personlig kärleksrelation med Jesus
  • Trygg gemenskap med den helige Ande