Upprättelselinjen​

Välkommen till det ettåriga upprättelseprogrammet Jesus Helar och Upprättar. Här får du ett år vid Jesu fötter med helande och upprättelse tillsammans med bortåt hundra andra från hela Norden. Du får möta Jesus på ett personligt sätt, beröras av honom, förvandlas av hans närvaro och bli så trygg i hans kärlek att du också hittar tillbaka till din unika personlighet, dina gåvor och hans vilja för ditt liv. Steg för steg kommer du under det här året bli trygg i din andliga kärleksrelation med Jesus och med Gud vår Fader. Du får tid att lära känna honom och ta emot helande för kropp och själ.

Alla delar i programmet vilar på fyra grundstenar; Din personliga relation med Jesus, försoningen,Guds Ordets löften och hjälpen från den helige Ande med de nio nådegåvorna. Du kommer att betjänas genom Arkens helandecenter och av de elever som går eller gått på Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar. I en trygg miljö får du tid till bön och bibelläsning. Under åren som gått har snart 2000 personer gått igenom programmet och många av dem har vittnat om ett förvandlat liv. I våra 30 helanderum har vi sett mångas liv totalt förvandlade. Nu är det Din tur!

KURSINNEHÅLL OCH MÅL>>

Upprättelseprogrammet erbjuder dig:

  *  Ett år av eget helande och upprättelse med hjälp av 7-stegsmodellen.
  *  Ett plusprogram för dig som vill ha ytterligare individuellt stöd.
  *  En mängd aktiviteter och tillval som kommer att utveckla och stimulera dina kreativa gåvor.
  *  Möjligheten till att bli delaktig i en levande församling.
  *  Möjlighet att ansöka om plats  på församlingens förskola och skola för dig som har familj.

Tveka inte att säga Ja till din längtan att avskilja ett år för ditt eget helande. Det kommer att påverka hela din framtid på ett positivt sätt. Följ vårt motto på Arken; säg JA innan du frågar HUR.

Varmt välkommen!