Distansstudier

-en utmärkt möjlighet att gå på bibelskolan utan att behöva flytta till studieorten. Det går att kombinera studierna med arbetet.

Man kan studera på distans på Träningslinjens årskurs 1 och årskurs 2.
Du behöver ha grundläggande datorkunskaper, tillgång till internet, en dator/smartphone/surfplatta och ett e-postkonto
(På upprättelselinjen kan man däremot inte gå på distans. Upprättelselinjen kräver personlig närvaro på lektioner).

Lektioner online

Undervisningen skickas dagligen som videolänkar till din e-post. Du kan följa undervisningen live eller lyssna in senare.  Har du frågor till läraren i det aktuella undervisningsämnet, kan du skriva dina frågor till bibelskola@arken.org.

Inlyssningsraportering:
Du skickar in inlyssningsrapporterna på lektionerna. Din närvaro på bibelskolan registreras genom dessa korta inlyssningsrapporter.  Du skriver cirka en mening om innehållet för varje undervisningsdag.

Online – samlingar med ”Teams”
Eleverna har regelbundna  online-samlingar med personal varje vecka.  En inbjudan till digital – träffen skickas till din e-post. Du klickar på länken och kommer in i samlingen.  Du behöver ha en kamera på din dator/smartphone/surfplatta för att se de andra deltagare och att de ser dig.  I dessa träffar kan man samtala om den aktuella undervisningen och be tillsammans.

Bönepraktiken: Förbönspraktik sker på plats i bibelskolan.
Distanselever gör sin praktik på plats i Arken i Kungsängen. Vi hjälper till med att hitta övernattning. Boka redan nu praktikveckor som blir enligt följande läsår 2022-2023:

 • Höstterminens praktik:
  • 44 måndag 31/10 – fredag 4/11 förbönspraktik och handledning
  • 46 måndag 14/11 – torsdag 17//11 förbönspraktik och handledning
  • 47 onsdag 23/11 – söndag 27/11
   • Onsdag 23/11 – torsdag 24/11 själavårdskurs med praktik
   • fredag 25/11 – söndag 27/11 praktik i Jesus Helar och Upprättar konferens (måndagen 28/11 är en ledig dag)
 • Vårterminens praktik:
  • 4 måndag 23/1 – torsdag 26/1 förbönspraktik och handledning i bibelskolan
  • 8 måndag 20/2 – fredag 24/2 förbönspraktik och handledning i bibelskolan
  • 10 måndag 6/3 – torsdag 9/3 förbönspraktik och handledning i bibelskolan
  • 12 onsdag 22/3 – söndag 26/3
   • onsdag 22/3 – torsdag 23/3 själavårdskurs med praktik
   • fredag 24-26/3 Praktik i Jesus Helar och Upprättar -konferensen (måndagen 27/3 är en ledig dag)

Prov:
Proven görs digitalt.  Du får inloggning till hemsidan där proven är öppna under bestämda datum.

Litteratur:
Du väljer om du vill ha kurslitteratur i digital form (ingen extra kostnad) eller i pappersformat (portokostnad tillkommer om böcker skickas med post).

Läsårets datum>>

Avgifter>>

Kontaktuppgifter och kontaktformulären >>

Du kan läsa mer om Träningslinjen   här>>