Distansstudier

– En utmärkt möjlighet att gå på bibelskolan utan att behöva flytta till studieorten. Det går att kombinera studierna med arbetet.

Man kan studera på distans på Träningslinjens årskurs 1 och årskurs 2.
Du behöver ha grundläggande datorkunskaper, tillgång till internet, en dator/smartphone/surfplatta och ett e-postkonto
(På upprättelselinjen kan man däremot inte gå på distans. Upprättelselinjen kräver personlig närvaro på lektioner).

Lektioner online
Undervisningen skickas dagligen som videolänkar till din e-post. Du kan följa undervisningen live eller lyssna in senare.  Har du frågor till läraren i det aktuella undervisningsämnet, kan du skriva dina frågor till [email protected].

Inlyssningsraportering
Du skickar in inlyssningsrapporterna på lektionerna. Din närvaro på bibelskolan registreras genom dessa korta inlyssningsrapporter.  Du skriver cirka en mening om innehållet för varje undervisningsdag.

Online-samlingar  
Eleverna har regelbundna online-samlingar med personal varje vecka.  En inbjudan till de digitala träffar skickas till din e-post. Du klickar på länken och kommer in i samlingen.  Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon (eller motsvarande inbyggda funktioner) på din dator/surfplatta/smartphone för att se och höra de andra deltagare och att de ser och hör dig.  I dessa träffar kan man samtala om den aktuella undervisningen och be tillsammans.

Bönepraktiken: Förbönspraktik sker på plats i bibelskolan.
Distanselever gör sin praktik på plats i Arken i Kungsängen. Vi hjälper till med att hitta övernattning.

 • Praktik på höstterminen:
  • Själens helande förbönspraktik – vecka 46 måndag-fredag 11-15 november 2024.
  • Jesus Helar och Upprättar -konferens – vecka 47 fredag-söndag 22-24 november 2024 (fredag kl 8.35 till söndag kväll ca 19.00, måndagen efter är en ledig dag).
 • Praktik på vårterminen, exakta datum meddelas senare:
  • Förbönspraktik, sk ”bönestenar”, kortare form av förbön – ca 4 dagar i slutet av januari/början av februari.
  • Personlighetens upprättelse förbönspraktik – ca en vecka måndag-fredag i mars.
  • Vårens Jesus Helar och Upprättar -konferens – fredag morgon-söndag kväll i mars eller april. Måndagen efter är en ledig dag.

Prov
Proven görs digitalt.  Du får inloggning till hemsidan där proven är öppna under bestämda datum.

Litteratur:
Du väljer om du vill ha kurslitteratur i digital form (ingen extra kostnad) eller i pappersformat (portokostnad tillkommer om böcker skickas med post).

Läsårets datum>>

Avgifter>>

Kontaktuppgifter och kontaktformulären >>

Du kan läsa mer om Träningslinjen   här>>