Välkommen till Församlingen Arken!

Varje vecka möts vi till gudstjänst och möten. Återkommande dagar och tider är:

Tisdagar kl 14.00*     Helandecentrets undervisning – hit kan du komma om du har behov eller vill få förbön. Du kan även bjuda in människor hit. Fri entre!

Onsdagar kl 19.00     Kvällsmöte med undervisning, lovsång och förbön

Torsdagar kl 14.00*    Helandecentrets undervisning – hit kan du komma om du har behov eller  vill få förbön. Du kan även bjuda in människor hit. Fri entre!

Söndagar kl 10.30
    Äntligen Söndag! – församlingens huvudsakliga gudstjänst där alla åldrar träffas

*Vissa kortare uppehåll för Helandecentrets undervisning förekommer i samband med helger och vissa perioder under sommaren.  www.arken.org

Arkens Bibelskola – Jesus Helar och Upprättar

Har du frågor, funderingar eller önskar du att vi skickar dig mer information eller ansökningshandlingar till vår bibelskola kontakta oss på nedanstående nummer eller fyll i formuläret nedan.

Församlingen Arkens bibelskola
Adress:
Box 134, 196 23 Kungsängen, Sverige
Besöksadress: Energivägen 9
Telefon: 08-588 840 10 (int. +46 8 588 840 00/10).
Fax: 08-588 840 99  (int. +46 8 588 840 99)

Arkens växel och reception: 08-588 840 00

Vill du ge möjlighet till någon annan att gå bibelskolan? – Bli en sponsor!

Bibelskolans arbete financieras genom elevagifter och gåvor. Du kan så in i Guds rike genom att ge din gåva till elevfonden.
Din gåva kan ge elever i ekonomiska trångmål möjligheten att fullborda sina studier i bibelskolan.
Vid inbetalning skriv som meddelande “Elevfonden”. Tack för din gåva!

Bankgironummer
Sverige 549-7748
Danmark 898 42 20
Finland FI31 8000 1370 8454 31
Norge 7874.07.00781


Förskolan Växthuset
Adress: Hjortronvägen 117, 196 35 Kungsängen
Telefon: 08-581 651 65
E-post: vaxthuset@arken.org

——————————————————————————–
Kungsskolan
Adress: Hjortronvägen 117, 196 35 Kungsängen
Telefon: 08-581 705 30
E-post: kungsskolan@arken.org

Ansökningshandlingar

Har du frågor eller funderingar? Skicka via formuläret nedan!

Kontakta oss:
Så här hanterar vi dina personuppgifter >>


  [recaptcha]

  Adress

  Kraftvägen 12
  Kungsängen

  Möten

  Söndagar  10.30
  Tisdagar 14.00
  Onsdagar 19.00
  Torsdagar 14.00

  Telefon

  08-588 840 10