Välkommen till Församlingen Arken och bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

Har du frågor, funderingar eller önskar du att vi skickar dig mer information eller ansökningshandlingar till vår bibelskola kontakta oss på nedanstående nummer eller fyll i formuläret nedan.

Församlingen Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar
Adress:
Box 134, 196 23 Kungsängen, Sverige
Besöksadress: Energivägen 9
Telefon:  via växel 08-588 840 00
Email: [email protected]
Fax: 08-588 840 99  (int. +46 8 588 840 99)

Församlingen Arken kontaktuppgifter>>
Aktuella mötestider >>
Förskolan Växthuset, info och kontaktuppgifter>>


Vill du ge möjlighet till någon annan att gå bibelskolan? – Bli en sponsor!

Bibelskolans arbete financieras genom elevagifter och gåvor. Du kan så in i Guds rike genom att ge din gåva till elevfonden.
Din gåva kan ge elever i ekonomiska trångmål möjligheten att fullborda sina studier i bibelskolan.
Vid inbetalning skriv som meddelande ”Elevfonden”. Tack för din gåva!

Bankgironummer
Sverige 549-7748
Danmark 898 42 20
Finland FI31 8000 1370 8454 31
Norge 7874.07.00781

Adress

Kraftvägen 12
Kungsängen

Telefon

08-588 840 10