Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

Jesus försoning, korset och Jesus blod är grunden för all undervisning i  bibelskolan. Du får en stark grund i Ordet.  Syftet är inte att enbart ge teoretisk kunskap utan ett förvandlat liv. Teoriundervisningen kombineras med praktik under bibelskolans böneveckor, på helandecenter, helandedagar, konferenser, teamresor, retreater mm.

Hos oss kan du studera på plats (Upprättelselinjen och Träningslinjen åk 1-3) eller på distans (Träningslinjen åk 1-2).

Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar grundades 1987 av skolans rektor Linda Bergling, som har arbetat i helandetjänst i över 40 år.

Den bibliska själavården och helandetjänsten bygger på fyra grundstenar:

  1. Den personliga relationen med Jesus
  2. Försoningens verklighet
  3. Guds Ord som en säker Grund
  4. Den helige Ande och Andens nådegåvor

Bibelskolan är för dig:

  • som utifrån en biblisk grund vill betjäna människor och föra ut evangeliet både med förkunnelse och helandetjänst. För dig har vi träningslinjen årskurs 1-3.
  • som längtar efter ett år av eget helande och upprättelse. För dig har vi upprättelselinjen.

Det finns dessutom tillval som kan väljas utöver linjevalet, läs mer här>>

Huvudlärare pastorerna Linda och Gunnar Bergling med ett stort lärarteam undervisar i bibelskolan. Vi har också ett handledarteam som finns med vid de olika praktiktillfällena.

Bibelskolan ger dig:

  • En stark grund i Ordet
  • Personlig kärleksrelation med Jesus
  • Trygg gemenskap med den helige Ande
  • Verktyg och praktisk träning för att betjäna andra

Bibelskolans lärare

LINDA BERGLING
LINDA BERGLINGRektor och Grundare
GUNNAR BERGLING
GUNNAR BERGLINGHuvudbibellärare
PETRA JÄPPINEN
PETRA JÄPPINENRektorsassistent
ANITA BJÖRK
ANITA BJÖRKBibellärare
TIMO JÄPPINEN
TIMO JÄPPINENBibellärare
TORBJÖRN HOLST-LARSEN
TORBJÖRN HOLST-LARSENBibellärare
SUSANNE LILLTHORS HOLTZ
SUSANNE LILLTHORS HOLTZBibellärare
LARS LINDQVIST
LARS LINDQVISTBibellärare
ANN-MARIE LINDQVIST
ANN-MARIE LINDQVISTBibellärare
HELENA SPRING
HELENA SPRINGBibellärare
STEHN SVALGÅRD
STEHN SVALGÅRDBibellärare
MARTIN REEN
MARTIN REENBibellärare

Arkens vision:

Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar är grundat på samma vision som församlingen Arken: De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet. Hesekiel 34:4 i positiv bemärkelse

Historik

Linda Bergling berättar:

Det fanns en längtan inom mig  att se människor tjäna Gud och betjäna de sjuka redan den första tiden när jag blev kristen. Jag arbetade som diakonissa under en del år och betjänade människor i själavård. Jag hade en längtan att se Jesus bota som i Nya Testamentet. Jag längtade efter en biblisk själavård, en levande Gudsrelation med den uppståndne Jesus. Jag ville se honom använda oss genom den helige Ande.

I början på 80-talet fick jag en vision när jag avskilt mig för bön under några dagar på en kursgård. Gud kallade mig att predika och vara aktiv i helandetjänsten. Det förvandlade mitt liv. Efter några år var jag som man brukar säga ”utbränd”, eller i alla falla nästan. Jag bad för sjuka hela tiden, reste på olika kallelser, överlät mig att i timmar läsa Bibeln och be. Då sade Gud att jag självklart inte skulle göra allt detta själv. Skörden är stor men arbetarna är få. Genom en vision såg jag tusen och åter tusen människor ropa på hjälp. Visst förstod jag att jag inte som en enda person skulle kunna bli en kanal för alla dessa, men jag förstod inte riktigt hur det skulle gå till.

Vad skiljer Jesus Helar och Upprättar från andra bibelskolor?

Gud berättade för mig vilken sorts bibelskola han ville ha. Det skulle vara en skola där vi gav både teoretisk utbildning och samtidigt möjlighet att få praktisera i helandetjänsten. Bibelskolan skulle knytas till ett helandecenter, men också till en församling. Alla känner sig inte kallade att arbeta i helandetjänsten som den största delen. En del har pastorskallelse, evangelisationstjänsten eller apostlatjänsten närmast sitt hjärta. Men eftersom Jesus tjänst präglades av helandetjänsten vill han att alla tjänster ska förstå och ge utrymme för hans längtan att förmedla helande och upprättelse.

En kort historisk översikt

1987 – bibelskolan startar med cirka 200 elever
1988 – träningslinjens årskurs 2 startar med ledarutbildning
1989 – träningslinjen årskurs 3 startar med handledarträningen
1991 – startar internationell linjen med tolkning till engelska
1994 – startar upprättelselinjen
1997 – startar finska linjen, med tolkning till finska
2004 – startar universitetet i samarbete med Life Christian University, med möjlighet för bachelorkurser, efter 2 år på träningslinjen
2005 – startar arbetsprogrammet, en möjlighet till arbetsträning
2005 – startar ungdomstillvalet ”Identity” för ungdomar från 18-25 år
2005 – startar sommarbibelskolan, en vecka i juni månad
2009 – startar lovsångstillvalet för sångare och musiker
2012 – startar vinterbibelskolan, en långhelg i februari
2016 – startar minibibelskolor på utposterna i Göteborg och Helsingfors
2020 – startar distansutbildning online på Träningslinjens årskurs 1
2021 – startar den internationella bibelskolan på engelska

Helad

Upprättad

Älskad

Gud helade mig från min barndoms mörker. Under min uppväxt blev jag sexuellt utnyttjad av min pappa. Mitt i livet kom allt ikapp mig. Läkaren sa att jag ”ej var rehabiliteringsbar inom överskådlig framtid”. Ingen människa kunde hjälpa mig, även om de försökte – Men Jesus kunde! Upprättelseprogrammet blev vändpunkten. Jag fick livet tillbaka och idag plågar inte minnena från min barndom mig längre.

Gunilla Zetterström

På Arken har jag blivit helad och upprättad. Jag levde ett dubbelliv med droger och anabola steroider. Utåt sett såg allt bra ut och jag blev norsk mästare i bodybuilding. Men dubbellivet höll inte. Trots rehabilitering blev det många återfall. Till slut kom jag till Arken på sommarbibelskolan och sökte sedan in på upprättelseprogrammet. Jag blev fri från trötthet, hopplöshet och modlöshet.– Konceptet är fantastiskt, säger Joshua, allt kan samverka till det bästa oavsett vilken bakgrund man har.

Joshua Johansson

Jag har alltid varit en känslomänniska och låtit känslorna styra, men på upprättelseprogrammet stillade Gud alla känslostormar och helade min självbild. Kreativiteten har börjat spira igen. Gud plockade ihop varje lite skärva av mig och gjorde mitt hjärta helt. Jag är ingen grå sparv längre utan en färgglad fladdrande papegoja.

Hilda Jamili