Kursinnehåll

       • Kärleksrelationen med Jesus            • Relationer & kommunikation          • Liknelserna
    • Inre bönen, hjärtats bön      • Bibeln    • Församlingen
    • Den helige Ande – Nådegåvorna • Ordet – Bekänna Guds ord      • Bearbetning
    • Rättfärdighet • Biblisk ekonomi      • Bön
    • Själens och kroppens helande      • Lovsång • Praktisk tro
    • Blodsförbundet • Äktenskapet   – man och kvinna     • Identiteten
     • Guds natur • Personlighetens upprättelse 
 

Målsättningar:

 

  • Stärka kärleksrelationen med Gud och lära känna honom på ett djupare och mer personligt sätt.
  • Bearbeta och lämna det förflutna.
  • Hjälp att hitta fram till det nya livet i Jesus Kristus.
  • Upprättas till hela personligheten: ande, själ och kropp.
  • Förankras i Guds ord och bli förtrogen med den helige Ande.
  • Mogna som människa och upptäcka din kallelse, dina gåvor och din plats i Kristi kropp.
  • Hjälp att utveckla starka och positiva relationer med andra.
  • Hjälp att upprätta ordningar och rutiner i livet.
Kontakta oss för mer information
Kontakta oss för mer information

PLUSProgram


Tillval till upprättelselinjen

Utöver det som upprättelseprogrammet erbjuder får du härigenom mer personliga samtal och fler samlingar i mindre grupp.

Samlingar 

Dagligen har deltagarna i plusprogrammet en gemensam samling där dagen följs upp och där det ges möjlighet för samtal och frågor.

Personliga samtal 

Varje vecka får du mentorssamtal med en mentor i upprättelseprogrammet. I dessa samtal får du möjlighet att ta upp det som du önskar tala om. Varje vecka har du även stödsamtal. Dessa samtal är strukturerade så att du får stöd och hjälp att praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i ditt eget liv.