En försmak på bibelskolan! Gudomlig ekonomi med Thorbjörn Holst-Larsen

"Du kan inte möta Gud någon annan gång än NU." Smaka på bibelskolan i konferensen "Husets vin". Första talare är Thorbjörn Holst-Larsen.