Din väg till uprättelse och uppdrag

Här kommer du att inspireras av ett par, som har följt Herren genom stormar och solsken. Bibelskolans lärare och erfarna samtalsledare (inte