Den 6 december 2017 börjades bibelskolans morgonsamling på ett ovanligt sätt. Skolans finska elever och personal tågade in till skolsalen med  Jean Sibelius Finlandia-hymn i bakgrunden. Det var ca 15 elever: både finsktalande elever på den finska linjen, finlandssvenska elever och de som länge eller alltid har bott i Sverige men har sina rötter i Finland. Det var för 100 år sedan Finland blev ett självständigt land.

Petra Jäppinen, som ansvarar bland annat om den finska linjen i bibelskolan, höll ett tal på finska som Hannele Multamäki tolkade till svenska. Hon hänvisade till presidenten Kyösti Kallios bön under vinterkriget, där han manade hela folket att be till Gud i Jesu namn. I den här bönen lyfte han fram Jesu seger och herravälde över mörkrets makter. Och att vår ända räddning är att vi omvänder oss till Gud och låter Jesu kärlek fylla oss så att vi blir förvandlade och lydiga till Gud. Så är det även idag: oavsett nationaliteten behöver vi låta Gud älska oss så att vi blir helade och upprättade för att kunna leva det liv som han vill att vi ska leva till Hans ära.

Petra tackade även pastorerna Linda och Gunnar Bergling för att de har öppnat bibelskolan för finländare. Att de har satsat massor av både resurser och tid för att tiotal finländare har genom åren kunnat komma till bibelskolan för att få ett förvandlat liv och möta Jesus på ett radikalt sätt.

Högtidsstunden avslutades med en gemensam sång ”Pohjalainen uskontunnustus” (Trosbekännelse från Österbotten) av Lasse Heikkilä, en älskad nutida finsk kompositör och sångskrivare.

Till sist höll pastor Gunnar ett uppmuntrande och berörande tal om Sveriges och Finlands gemensamma historia. Om hur vi hör ihop, inte bara historiskt och kulturellt, utan framför allt när vi har en gemensam Herre, Jesus Kristus. Han uppmanade finländare att använda sin ”sisu” –  envishet och uthållighet – för att strida för Guds rike: sprida evangelium och göra Jesus känd – utan att ge upp!

Lördag den 2 december ordnade församlingen Arkens finska medlemmar också en riktig tacksägelsefest i nationaldagens tecken, läs mer här >>