Har du lidit av stress och känt dig hopplös? Det gjorde David, men Guds kärlek gjorde ett under på Upprättelselinjen!