”Jesus har helat mig från min utmattning, mitt illamående och yrsel är helt borta. Han har helat mig från förkastelse och fruktan och börjat upprätta min självbild och identitet. Jesus har lyft av sorgens klädnad. Herren har helat mitt äktenskap och gett mig nytt hopp inför framtiden. Jag och min familj har verkligen blivit välsignade av Arkens Bibelskola på mer än ett sätt. Jag skulle vilja påstå att deras undervisning om själens helande är unik i sitt slag, alla skulle behöva denna undervisning som verkligen går på djupet inom känslornas, viljans och tankarnas område, den har helt förvandlat mitt liv, tack Jesus för att ditt ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. ”

Josephine, Träningslinjen åk 1

I den här videon får du också höra om hur Josephine har vågat ta helt nya trossteg i förbönstjänsten: