”Har inte den ångest som tidigare. Mer lugn och frid inom mig. Mer trygg i Herren.
Undervisningen har varit oerhört positiv, trosstärkande, uppbygglig. Helt enkelt fått dricka in Guds närvaro, hans Ord. Har verkligen fått sann andlig mat som stärkt mig på alla områden, ande, själ och kropp.

Böneveckorna var väldigt uppbyggliga och helande. Mycket av förkastelse, fruktan, ångest har blivit helat. Säkerligen fästen i sinnet har blivit nerrivna. Förlåtelse och försoning gentemot de som sårat mig har blivit befäst. Trauman/minnen från barndom har Gud helat och upprättat.
Ingen lätt resa men väldigt rätt. Är mycket tacksam till Gud för Arken. Gud är god!”
-Elev på Upprättelselinjen.

Visst blir man tacksam till Jesus när man får läsa ett sådant här vittnesbörd? Han är så kärleksfull och god – ingenting är omöjligt för honom!

Snart är det jul och även dags för jullov för bibelskolans elever. Bakom sig har de intensiva  månader med särskilt fokus på själens helande. Vi har fått se många underbara möten med Jesus. Hur han har bemött varje elev på sitt unika sätt och berört med sin helande kraft.

Under höstterminen har särskilt fokus varit på själens helande. Elever har fått undervisning inom själens helande med kollektiv förbön i klassrummt i flera veckors tid. Det har varit förberedelse inför det som vi i bibelskolan kallar för böneveckor. Under böneveckor får varje elev sitt eget förbönssamtal som är ca 2 timmar lång. Träningslinjens elever får även undervisning om hur man betjänar andra och tränas som förebedjare tillsammans med våra medarbetare och handledare på helandecentret.

Det är en stor fördel för elever att i stället för att ”bara” få ett kort samtal och förbön, får de ordentlig förberedelse samt uppföljning och befästelse. Under förberdelsetiden går man igenom sitt förflutna och nuvaranade livssituation i ljuset av Guds Ord och Jesu fullbordarde verk på korset.

På Upprättelselinjen undervisar flera olika bibellärare inom områden förkastelse, Guds kärlek, förlåtelse, samvetet, minnen, tankarna, känslorna, sexualiteten och viljan. Det blir en trygghet när man lärt känna honom som är själens Herde och Vårdare. Man vågar möta även svåra trauman och minnen, när man vet att Gud som älskar mig har gjort om intet alla mörkrets gärningar som plågat mig. Tid är en viktig ingrediens i själens helande: själen behöver få tid att bli trygg och för att det frusna får smälta. Då är det skönt att veta att man är i en trygg miljö, omgiven av lärare och medarbetare som finns till för en och som ber för en.

En ordentlig förberedelse bidrar också till att man blir mer medveten om det som Gud gör under själva förbönssamtalet och har lättare att behålla sitt helande. Och tack vare förberedelsetiden kan den helige Ande göra ett djupt verk under bara två timmar. Efter förbönstillfället får man också med sig personliga bibelord som ”medicin”. Dessa bibelord är frambedda av en grupp träningslinjens elever som ber själens helande ledd av den Helige Ande i ett annat rum utan att veta vem de ber för. Det är fantastiskt att se hur bibelorden person efter person träffar rakt in i hjärtat!

Alla elever följs också upp efter förbönen. Man får befästa det man tagit emot genom att skriva ner vad Jesus gjorde genom förbönen. Och vid behov får man mer stöd i form av samtal och förbön. Undervisning som följer böneveckorna fokuserar på Guds löften och hans natur – så att man frimodigt kan fortsätta framåt med honom!