”Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna,” skriver Paulus till korintierna i 1 Kor 14:1. Det är exakt det som eleverna i bibelskolan Jesus Helar och Upprättar har fått göra under den här veckan. Det har varit speciella bönedagar, där varje elev på Upprättelselinjen och Träningslinjens första årskurs har blivit betjänad genom förbön med handpåläggning i bönerum. I all tjänande behöver kärleken till Jesus och människor vara grunden i det vi gör. När vi står på kärlekens grund, med överlåtelse och iver efter att den helige Ande får verka i oss och genom oss, kan Gud bemöta människor på ett fantastiskt sätt. Han kan bygga i vårt inre något som består.

Under dessa bönedagar har betoningen legat på att den helige Ande får uppenbara genom nådegåvorna konfidentens (den som får förbön) behov och beröra denne med helande och upprättelse. Samtalsdelen har varit bara några minuter, en kort beskrivning av behovet, och sedan har förebedjarna bett länge i den helige Andes ledning utan att veta så mycket om den hjälpsökandes liv. Det är en trosstärkande erfarenhet både för konfidenten och förebedjarna att få vara med, när Gud visar att han vet allt vi bär på och vill  hjälpa och möta var och en med sin kärlek på ett unikt sätt.

Eleverna har förberett sig till dessa förbönsdagar bland annat genom att få undervisning i Andens nio nådegåvor under förra veckan. De har också fått läsa Linda Berglings bok ”Den helige Ande – Jesu härlighets Ande” som beskriver på ett omfattande och bibelförankrad sätt vem den helige Ande är och hur han verkar både i och genom oss. Om du är också intresserad av att få lära dig mer av den helige Ande, kan du beställa boken här >>

Träningslinjens elever på årskurs 1 har fått både ta emot förbön och träna som aktiv förbedjare när årkurs 2 elever har fått träna som ledare. Det som gör bibelskolans bönepraktik så bra, är att det finns också handledare som hela tiden ber för samtalet samt finns till för att stödja förebedjarna och konfidenten. De har som uppgift att se till att konfidenten mår bra och att förbön sker i enhet och ordning. Målet med allt detta är att förbedjarna får växa och utvecklas, och att konfidenten får möta Gud och bli berörd av honom på ett tryggt och ordnat sätt, utan att hämma Andens frihet. Som Paulus skriver: ”Alltså, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske värdigt och med ordning” (1 Kor 14:39-40).