Kursen i personlighetens upprättelse har nu pågått ett bra tag i bibelskolan. Både Upprättelselinjen och Träningslinjens första årskurs har haft en gemensam grundkurs i ämnet, och egna fördjupningsveckor. Under fördjupningsveckorna handlar det bland annat om att se utifrån Jesu exempel hur en upprättad person har det i sitt känslo- och viljeliv, med sina tankar, sin identitet, sitt samvete osv.

Det kan finnas många fantastiska upprättade människor runtomkring oss som kan inspirera oss och vara våra förebilder. Men den yttersta och bästa förebilden är dock Jesus själv. I honom ser vi en personlighet som inte på något sätt har skadats av synden eller mörkret. Även om Jesus mötte mycket svårigheter, hårda attityder, motstånd och kärlekslöshet, lät han inte det förstöra sitt inre. Han visste vem han är, och levde i en nära och förtroendefull relation med Fadern. Han visar oss ett sätt att leva, som låter sig inte begränsas av vad andra människor tycker och tänker eller hur de bemöter oss. Oavsett vad som händer runtomkring oss, har vi alltid möjlighet att välja lyssna på sanningen som Gud säger om oss och agera utifrån det. Vi är inga offer, utan högt älskade med ett omätbart värde. Som Guds älskade barn får vi tillsammans ta steg in i det livet som han har förberett för oss i sin kärlek.

Efter fördjupningsveckorna får elever på Upprättelselinjen ett långt förbönssamtal som kallas ”positiva huset”, vars syfte är att befästa den nya identiteten i Kristus. Vi kommer att skriva mer om ”positiva husets” innehåll lite senare, så håll utkik!