”I bibelskolan Jesus Helar och Upprättar har Gud förvandlat och upprättat min självbild och identitet väldigt mycket. Under bibelskoletiden har han bland annat genom drömmarna visat mig vad jag har behövt förlåta eller bearbeta. Ofta har det som Gud visat varit inom samma område som bibelskoleundervisningen dagen efter. Så Guds verk har varit omfattande. 
Gud har också förvandlat relationer inom vår familj. Det är betydligt mindre bråk än tidigare. Frid, respekt och kärlek har kommit i stället. Många problem i vårt äktenskap har blivit lösta.
Genom bönen har Gud verkat fram att hjärtat har börjat smälta och undervisningen har kompletterat detta verk. Bibelställen som jag fick under böneveckan stämde perfekt. Min tro har fått växa genom upprättelsen.”

Så här skriver en av årets elever på Upprättelselinjen. Vår Gud känner och vet allt, och han har koll på helheten. Det är verkligen tryggt att veta, att när man söker honom och följer hans kallelse, har han lovat att ta hand om allt som har med våra liv att göra. Som i vittnesbördet här ovan: när man kommer till bibelskolan blir hela familjen välsignad.

Den bästa gåvan du kan ge till dina nära och kära är att söka Herren av hela ditt hjärta och följa hans kärlekskallelse för ditt liv. För han kallar dig aldrig på någon annans bekostnad. När han får forma och förvandla ditt liv, blir du den största möjliga välsignelsen även för andra!