Oro, förkastelse, negativa tankar – det är vardag för alldeles för många människor. Man kan vara plågad av fruktan och mindrevärdighetskänslor som begränsar ens liv även om man har blivit frälst och tagit emot Jesus i sitt liv. Det är viktigt för oss att inse att sådana här problem inte kommer från Gud. Han har faktiskt förberett för oss ett liv i frihet genom Jesu seger över mörkret!

Din himmelske Fader har skapat dig att leva ett liv i en trygg relation med honom, fylld av kärleken som driver bort all fruktan. Och han har en speciell, unik plan för just ditt liv. Hans hjärtans stora önskan är att du ska få del av allt det som han har tänkt, och att du ska frimodigt kunna följa honom och gensvara till din kallelse. Det var ju därför Jesus kom, levde som en människa, tog på sig både vår synd, skuld, skam och sjukdomar, dog på korset, övervann döden och uppstod från de döda: för att du skulle få en upprättad relation med Gud.

En av de viktigaste områdena som tas upp både i undervisningen och förbönen i bibelskolan är just tankarna. Att bli fri från negativa och detsruktiva tankar och låta sitt sinne förnyas och bli ett med Guds goda, sanna, livgivande tankar. Det är en process där Jesus frågar efter din delaktighet. Det kan ta tid att lära sig tänka i enlighet med Guds Ord och bli av med gamla, destruktiva lögntankar och tankemönster. Det handlar ju om en relation, där du lär känna Gud på djupet.  Det viktigaste är att lära känna Jesus sådan som han verkligen är, eftersom Jesus är den som uppenbarar för oss Fadern. Och att lära känna sanningen om Gud och om dig gör dig fri!

David Heijel är en av dem som har fått uppleva detta på ett fantastiskt sätt unde det här bibelskoleåret. Ta gärna del av hans vittnesbörd och bli uppmuntrad!