I helgen har elever i bibelskolan fått praktik under ”Jesus Helar och Upprättar” -konferensen i församlingen Arken. Konferensen har anordnats varje höst och vår i över 30 års tid. Att tjäna i olika uppgifter är en viktig del av bibelskolans praktik. Träningslinjens elever får tjäna bland annat som förebedjare både i möten, förbönssamtal och flödesbönen tillsammans med församlingens och helandecentrets medarbetare. De var fyllda av glädje och tacksamhet av att ha fått vara kanaler för det som Gud gör.

Upprättelselinjens elever tjänar främst i praktiska funktioner som kan vara till exempel café, barnkonferensen, mötesvärd osv. En av upprättelselinjens elever vittnade efter konferensen om hur han hade inte haft något intresse alls att jobba med TV. Han hade ändå blivit uppsatt i den uppgiften under konferensen och då upptäckt att det var jätteroligt att filma mötena och gick hur bra som helst. Du kan också få del av konferensens möten här >>

I bibelskolan Jesus Helar och Upprättar går teori och praktik alltid hand i hand. Det du lär dig, får du också göra i praktiken. Utöver konferenser sker praktiken bland annat under bibelskolans böneveckor, på helandedagarna, i församlingen Arkens helandecenter och när man åker på team- och missionsresor. Gun-Britt Bäck går för närvarande årskurs 1 på träningslinjen. Hon har fått gensvara till sin kallelse och tränas i de gåvor som Gud har gett till henne. Ta del av Gun-Britts vittnesbörd och bli inspirerad du med!