Piia Waltersson växte upp i en fosterfamilj som präglades av alkoholism. På insidan fanns ett stort tomrum på grund av separationen från mamman. Men Gud helade behovet på ett ögonblick inne i bönerummet under året på Upprättelselinjen. På bibelskolan blev hon också upprättad i sin identitet som kvinna.

År 2004 kom Piia Waltersson till församlingen Arken för att börja på upprättelseprogrammet.
-Det är mycket som är nytt när man kommer som finländare till Sverige, berättar hon. Språket är nytt och allting är nytt, säger Piia som växte upp i Finland och där fick fast jobb som sjuksköterska, något hon utbildat sig till.
-Jag jobbade som sjuksköterska i en månad, men sen upptäckte jag hur mycket sår och skador jag hade på insidan. I en finsk kristen tidning hade jag sett en annons om Arkens bibelskola och kände då igen min kallelse att både ta emot och ge vidare kristen själavård, berättar Piia. Redan innan Piia kom till Arken hade hon fått själavård, eftersom hon växte upp i en fosterfamilj som präglades av alkoholism.

 

Gud helade identiteten

I tonåren var Piia med om en traumatisk och svår upplevelse som gjorde att hon sedan inte ville bli kvinna.
-På Arken upplevde jag en sådan kärlek. Jag hade ett öppet hjärta och mycket smärta kom upp på upprättelseprogrammet, säger Piia som gått tre omgångar där och inget av åren liknade de andra, menar hon.
-Gud helade sådana saker som identiteten och sexualiteten. Smärtan kom upp och jag fick smaka den i botten, sedan fyllde Gud på med sin trygghet. Processen tog mycket kraft. Jag sa till Gud att jag ville vara öppen, så jag visste vad Gud gjorde. Också under lovsången på bibelskolan helade Gud mig.
Barndomsminnen kom upp och Gud helade med sin kärlek. Hon blev befäst i sådant som kallelse och identitet och Gud gjorde ett djupt upprättelseverk i henne som kvinna. Piia berättar:- Tidigare hade jag ofta ställt Gud frågan: Varför blev jag kvinna? Kunde jag inte ha blivit man? Och jag har varit i församlingar som haft en annorlunda kvinnosyn. Idag vet jag att en kvinna kan ha både familj och tjäna Gud. Och fruktan för män och äktenskapet är borta. Jag vet att som kvinna kan man bejaka sin kallelse, även om man gifter sig.
Efter upprättelseprogrammet blev det årskurs 1 på Träningslinjen och där tycker hon att praktiken betydde mycket.Fortfarande hade Piia mycket människofruktan och att fika med klasskompisarna på rasten kunde vara jobbigt.
-Jag klarade det i 2-3 minuter. Sedan fick jag ångest och fick säga att jag måste gå därifrån. Men under till exempel Jesus helar och upprättar -konferenser så var jag tvungen att tjäna Gud tillsammans med både män och kvinnor och undervisningen på Arken lär ju att vi är bröder och systrar i Herren. Det är bra med män och kvinnor i alla branscher. I praktiken på Arken fick jag be med både män och kvinnor. Vi drar nytta av att vi är olika. Vi ska bli oss själva, har de sagt på Arken. Inte efterlikna någon annan. Upprättelsen av mig som kvinna har pågått i en process under många år, säger Piia som sedan blev helad från fruktan och särskilt mot män. Jag hade ju också varit utan min mamma som liten bebis och det fanns ett stort rop på insidan. Som ett stort svart hål, kändes det. Men Gud helade behovet jag hade som bebis, på ett ögonblick inne i bönerummet. Varken förr eller senare har Gud helat något så stort, säger Piia, som idag är lyckligt gift och har en fin liten son.

 

Nytta av bönepraktiken

Piia har praktisk evangelisation på sitt hjärta och har spenderat tre månader på en bibelskola i Mocambique. Detta var en spännande tid som innebar tre månader i Guds närvaro, berättar Piia som under en tid hade arbetat mycket och haft fullbokade dagar. Tiden i Afrika blev en kontrast till detta. I Mocambique lärde hon sig att vara med en annan kultur och gjorde praktik på en klinik en gång i veckan.
-Det var också mycket av själens helande och man fick verkligen kontakt med den helige Ande. Gud visade mig på djupet att jag är hans älskade dotter. Under vistelsen i Afrika lärde jag mig att älska på ett annat sätt. Jag kör inte över mina gränser längre och jag kan vara försenad nu, skrattar Piia som just nu ber mycket över vad hon ska göra i framtiden.
Hon berättar att Arkens bibelskola var avgörande för att hon skulle kunna ta emot från Gud i Afrika. Många har beundrat att hon varit där, men Piia menar att samma saker kan hända här i Sverige.
-Man behöver tid med Jesus. Man behöver inte åka till Afrika. Vi var vid ett tillfälle på landet och hundratals människor var sjuka. Jag visste direkt vad jag skulle göra och bad då trons bön. Utan bönepraktiken på Arken hade det inte gått lika bra, berättar en lugn och glad Piia.

 

Om Piia Waltersson

Familj: Maken Jonas och sonen Samuel
Bor: I Märsta
Född: I Kyrkslätt i Finland.
Oanad talang: Lägga laminatgolv
Framtidsdröm: Ett hus på landet
Motto/Bibelställe: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni göra för dem (Matteus:7:12)

Artikeln har ursprungligen publicerats i tidningen Helande löv.