Du som någon gång har ringt till bibelskolan eller till församlingen Arkens växel, har säkert fått prata med Ruth Thorén, vår vänliga och glada receptionist.
Utöver att ta emot samtal och möta besökare är Ruth även involverad i arbetet på bibelskolan. Hon är bland annat en mycket omtyckt samtalsledare som möter Plus-programmets elever. På grund av människofruktan var  inte ett jobb där man ständigt är i kontakt med nya människor  inte direkt på kartan när hon kom till bibelskolan. Men Gud överraskade!  Här får du läsa vad Ruth själv fick uppleva under sina år på bibelskolan:

Fri från dålig självförtroende

Bibelskolan har betytt oerhört mycket för mig och jag är tacksam att Gud ledde mig hit. Jag har fått en djupare Gudsrelation och känner verkligen att Gud är med mig i vardagen. När jag kom till bibelskolan hade jag väldigt dåligt självförtroende och var bunden av människofruktan, men Gud tog bort allt detta. Jag fick lära känna Guds kärlek på djupet och började tro på den.

Stabil grund

Det bästa med den här bibelskolan är att man först får ta emot helande själv för att sedan tränas i att hjälpa andra. På Upprättelselinjen fick jag tid att bara vara och verkligen ge Gud möjlighet att hela det förflutna. Jag fick en stabil grund i Guds ord och Guds kärlek.

Upptäcka nya gåvor

Jag är trygg i Gud och vågar göra mycket som jag inte tidigare vågade. Jag har hittat nya gåvor som jag inte visste att jag hade och jag känner en glädje i att kunna tjäna Gud med dessa gåvor i församlingen.

Att höra Guds röst

Jag hade en längtan att arbeta med människor i själavård, och nu känner jag att jag fått redskapen för det. Jag älskar att kunna hjälpa människor i samtal och i förbön. I bönepraktiken tränades man gradvis att ta mera ansvar. Jag vågade ge mig ”ut på vattnet” och upptäckte att jag kunde höra Guds röst.

 

Vill du också uppleva en förvanling i ditt liv? Vill du också rustas till att betjäna andra? Ansök nu!