”Jag sökte till distansutbildningen på Arken eftersom jag vill bli mer grundad i Guds Ord komma djupare in i förbönstjänsten. I tillägg till att få fantastisk undervisning av duktiga lärare parallellt med praktisk träning i förbönstjänst, så är det också ett stort fokus på varje elevs egen helandeprocess. Under höstterminen har vi använt mycket tid till själens helande, och jag har själv fått uppleva hur Jesus är min befriare, helare och upprättare. När jag själv blir mött av Hans godhet, så är det så lätt att kunna ge vidare till till andra det som jag själv har fått. Om du drömmer om att din församling ska kunna nå ut till människor med helande och upprättelse, så rekommenderar jag den här skolan av hela mitt hjärta. Här finns det erfarenhet och ett djup att ösa ur, som jag inte har hittat någon annanstans.”
Elin Marøy, distanselev i Norge, Träningslinjen åk 1 läsår 2020-2021