”Varje dag gläder jag mig över den nya skoldagen. Man känner sig omsluten av kärlek. Dagen startar med härlig lovsång och ofta ger lärarna en halvtimmes bön och välsignelse på slutet av skoldagen. Lärarna är trygga och duktiga och vittnar gärna om hur Jesus har förändrat deras liv. Bibelskolan är inriktad på att skapa förändring i själen och personlig förbön och bönesamtal är en del av det som eleverna erbjuds. Undervisningen är biblisk.

Skolan har 35 års erfarenhet. Många i församlingen har själv gått skolan och mottagit själens helande. Som elev i bibelskolan är man omsluten av mycket bön.

Skolan är jättebra tycker jag. Jag rekommenderar denna skolan till alla människor.”

Finn Laurits Dybvik, distanselev i Norge, Träningslinjen åk 1, läsår 2020-2021