En distanselev berättar: ”Man känner sig omsluten av kärlek”

”Varje dag gläder jag mig över den nya skoldagen. Man känner sig omsluten av kärlek. Dagen startar med härlig lovsång och ofta