Med egna ord: 7 år av inre stress bröts på en dag

Har du lidit av stress och känt dig hopplös? Det gjorde David, men Guds kärlek gjorde ett under på Upprättelselinjen! https://youtu.be/--_anK5vrjA