Det är konstigt ibland med tidsbegreppet, men att det har gått 30 år sedan bibelskolan grundades känns nästan overkligt. Tiden har rusat i väg, men det första året är så levande att jag minns allt i detalj. Kallelsen och ledningen från Gud var tydlig och klar. ”Bered en plats för mig så att jag får bota och upprätta människor, och rusta mitt folk i helandetjänst”. Första året kom det 200 elever från hela Norden. Vi hade provisoriska lokaler, bönerummen bestod av bås med halvhöga väggar. Själv var jag med i förbönen för alla elever två gånger det året. Andra året tillkom årskurs två och några år senare Upprättelseprogrammet.

Många tusen elever har passerat bibelskolan och många av dem är i tjänst i olika församlingar, som apostlar, evangelister, förebedjare, bibellärare och pastorer. Sedan många år har vi tolkning till finska för finska linjen och det finns olika program, som plusprogram, eftermiddagsaktiviteter, Identity ungdomsprogram och lovsångstillval som vuxit fram. I dag har vi stora lokal på drygt 8000 km och 30 bönerum. Till församlingen är ett helandecenter knutet med helandedagar, retreater och temadagar. Där får eleverna träning utifrån sin utbildningsnivå. Årskurs ett tjänar som assistenter, årskurs två som ledare och årskurs tre om de väljer helandetjänsten som handledare. Upprättelsprogrammets elever får under året undervisning i grundläggande bibelkunskap olika kurser, mycket förbön och mycket tid för att fördjupa sin andliga kärleksrelation med Jesus och ta emot helande för själ och kropp. Jesus var väldigt tydlig med att bibelskolan skulle byggas på bibliska grund, där försoningsverket skulle vara i centrum, där utrymme skulle ges till Andens verk och nådegåvor.

Många internationella talare, men även många bibellärare från Nordiska länder har regelbunde4t besökt oss. Det har varit seminarier och konferenser som har haft fokus på bl.a. bön, det profetiska, helande, församlingen, evangelisation,mission och befrielse., Vi önskar att eleverna skall få möta många olika tjänster och få del av Guds ord från olika synvinklar . Två gånger om året anordnas konferensen Jesus Helar och upprättar . Då är alla elever engagerade i olika uppgifter. En del av dem tjänar i förbönstjänsten andra i praktiska göromål. Möjlighet har också funnits för eleverna att åka ut på team både i Norden och internationellt. Nu håller vi på att utveckla volontär program för Nepal, Indien och Filippinerna så ännu mer elever skall få pröva sina vingar.

Vi har sett Guds trofasthet under åren. En jämn ström av elever har kommit varje år till bibelskolan. Ibland har det varit 300 andra år 100. Vi gläder oss över alla lärare, handledare och medarbetare vi har här i Arken. Utan dem skulle det vara omöjligt att driva en så stor skola och ge eleverna en plats att söka Gud och helas och upprättas i trygg miljö.

När vi grundade bibelskolan förstod vi att detta med helande var viktigt för Jesus. Profetiska ord om hans tjänst visar tydligt på detta. Den gode Herden skall stärka de svaga och hela de sjuka, ge läkedom till de krossade hjärtan och ge frihet till de bundna och plågade. De tre år som Jesus tjänade i offentlig tjänst låg just helande i fokus. När han sände ut sina lärjungar gav han dem makt över alla onda andar och kraft att bota de sjuka. De ombad att predika Guds rike och demonstrerar dess makt och förvandlande kraft genom just helande och upprättelse. När Jesus såg på den stora skörden av människor ber han särskilt sina lärjungar att bedja om arbetare. Skörden är stor men arbetarna är få. Jag tror att situationen är likadan i dag som den var för två tusen år sedan.

Många människor behöver helande, men det behöver också finna människor som ställer sig till Guds förfogande och svarar ja på Guds kallelse. Jag tror att många fler har kallelse till förböns och helandetjänst. Arken är en sådan plats dit man kan få komma för att bli tränad,

Man kan också se i Jesus tjänst att predikan, bibelkunskap och förkunnelse var viktigt för att helandetjänsten skulle kunna få föste , balans och en grund att växa på. Vi har sett oräkneliga helanden under åren, och det är alltid en stor glädje för oss att höra elevernas vittnemål om hur Gud har förvandlat dem och gripit in i deras liv. Vi önskar att förutom eget helande och träning i tjänst också ge eleverna en gedigen bibelkunskap. Vi anordnar också vissa kurser i högre studier, som bibeltolkning och väckelsehistoria. De senare kurserna ligger utanför bibelskolan.

Vi ser med tillförsikt på framtiden. Nöden i världen kommer att öka. Det ser vi både i det i det naturliga och genom profetiska ord i Bibeln som förespår framtiden. Gud kallar på människor i olika åldrar för att tjäna honom. Viktigt är att de först kan få ta emot helande för att sedan betjäna andra. Det är därför som vi är så glada att vi kan erbjuda olika program för olika behov. I Arkens bibelskola har vi elever från olika bakgrunder och olika åldrar. Vi tycker det är underbart att se en ung och äldre tjäna tillsammans. Det vill vi fortsätta med framöver.

Text: Linda Bergling, rektor och grundare