Vidar Röed är idag pastor i Norge och också en av lärarna i bibelskolan Jesus Helar och Upprättar. Han har själv tidigare gått alla tre åren på Träningslinjen. En av de viktigaste komponenterna på Träningslinjen är bönepraktiken. Och det är just det som har varit en betydelsefull förberedelse också för Vidar inför hans tjänst som pastor. Nedan kan du höra honom själv berätta om det!

Vårt mål är att eleverna får sätta i praktiken det som undervisas på lektionerna. På första årskurs får man tränas och rustas som assistent i mångder av olika förbönssamtal tillsammans med en mer erfaren ledare. På årskurs två får man ta nya steg och kliva in i ledarsmörjelsen och ta mer ansvar både som ledare i förbönssamtal men också i bönegrupper mm. Hela tiden finns det ett handledarteam som backar upp en och ger vägledning och feedback. Årskurs tre arbetar praktisk inom många olika områden utifrån sina gåvor och sin kallelse men också som handledare i förbönssamtal. Det är just i praktiska situationer man verkligen ser hur mäktig Gud är, och hur fantastiskt det är att få vara en kanal när han gör under i människornas liv!