Barn är en dyrbar välsignelse från Herren. När han kallar dig som är förälder att gå på bibelskolan, vill han välsigna HELA din familj, och inte minst dina barn. Jesus vill möta och beröra barnen så att de får bli trygga i sin identitet och veta att de är djupt älskade av Gud. Därför har vi på Arken både en förskola och grundskola (åk F-6), så att hela familjen kan flytta hit och få del av samma vision.

Familjer som Gud kallar till bibelskolan kan tryggt låta barnen följa med. Genom att det skapas en helhet av församlingens barn- och familjeverksamhet och skola/förskola får barnen ett lika bra år som föräldrarna på bibelskolan. Mängder av familjer har genom åren kommit tillsammans och vittnar om ett förvandlat liv – inte bara för individen utan för hela familjen. Här kan du läsa ett vittnesbörd om hur bråk byttes till frid, respekt och kärlek under bibelskoleåret.

Läs mer om Förskolan Växthuset och  Kungsskolan>>.